يادداشتهاى يك كوهنورد

برای شهیدان کوه و یار تازه سفر کرده

بمیرید ، بمیرید ، در این عشق بمیرید           دراین عشق چو مردید همه روح پذیرید

بمیرید ، بمیرید  وزین   مرگ  نترسید          کز این خاک برآیید سماوات پذیرید

بمیرید ،بمیرید  وزین  نفس ببرید                که این نفس چوبندست وشما همچواسیرید

یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان              چو زندان بشکستید همه شاه وامیرید

بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا                   بر شاه چو مردید همه شاه وشهیرید

بمیرید بمیرید وزاین ابر برآیید                     چو زین ابر برآیید همه بدر منیرید

خموشید خموشید خموشی دم مرگست    هم از زندگیست اینک ز خاموش نفیرید


پرواز

 

"Music," says Yanni, "is an incredibly direct language. It bypasses language and logic, and speaks directly to your soul."

شور زندگی ... آرامش ... لطافت ... زیبایی ...

...

......

.........

 

براستی  کجا یک موسیقی می تواند اینقدر با لحن صمیمیش با شنونده ارتباط برقرار کند؟

چقدر ذهن خلاق وروح لطیف و هنری لازم است تا چنین شاهکارهای هنری ای شکل بگیرد؟

موسیقی یانی  ترکیبی از صلح ، عشق ، احترام، دوستی و نشاط می باشد.

آهنگهایی که هیچگاه طراوت و زیبایی خود را از دست نمی دهند . وهر نسلی ازانسانها ،مستقل از هر نژاد وزبانی می توانند با آن ارتباط برقرار کنند و از شنیدن آن لذت ببرند.

For all seasons, play Time, Santorini, Reflection Of  passion هر کدامشان می توانند خیلی راحت دقایقی تو را همراه خودشان به دنیای زیبای خودشان ببرند.

می خواهید پرواز را تجربه کنید؟

کوه ... قله ... آسمان آبی ... دستانی باز ... گوش سپردن به آهنگی از یانی و پرواز!


عشق و عاشقی

عشق یعنی تو دلت یه احساس قشنگی داری که می خوای یه کار قشنگ انجام بدی.

عشق یعنی اینکه برای آخرین بار لوازماتی که در انجام کارت لازم داری رو نگاه و بازرسی می کنی.

عشق یعنی اینکه تنها به کاری که می خوای انجام بدی فکر می کنی.

عشق یعنی اینکه بر لبت یه لبخند قشنگ است چون می خوای به جنگ سختی ها بری.

عشق یعنی اینکه همه تو رو به خاطر کاری که می خوای انجام بدی مسخره و سرزنشت می کنند.

عشق یعنی اینکه شب از شوقی که داری خوابت نمی بره

عشق یعنی اینکه کوله ات رو بر می داری و در دلت میگی که شروع شد...

=============================================

عشق یعنی وقتی نگاه به هدفت می کنی تازه به عظمتش پی می بری

عشق یعنی دوست داری با تمام وجودت در اون غرق بشی و پاره ای از اون بشی

عشق یعنی اینکه وقتی در گل ولای فرو میری به جای عصبانی شدن دست دوستان را برای کمک به خودت می بینی

عشق یعنی اینکه وقتی به پشت سرت نگاه می کنی نفرات پشت سرت رو می بینی که موزون و هماهنگ در حال حرکت می باشند

عشق یعنی اینکه به وسایلات و ابزارهای فنی که ساعاتی دیگر به خدمت می گیری می اندیشی

عشق یعنی اینکه به جز آبی بیکران و سکوت چیزی احساس نمی کنی

عشق یعنی اینکه بدونی تنها خودتی و خودت و رفیقان راستین و ثابت قدم...

============================================

عشق رو وقتی احساس می کنی که داری یه کارگاه درست می کنی

عشق رو وقتی احساس می کنی که داری بند کلاهت رو می بندی

عشق رو وقتی احساس می کنی که داری به قله نگاه می کنی

عشق رو وقتی احساس می کنی که از میان بوته ها و درختان راه باز می کنی

عشق رو وقتی احساس می کنی که شیرکپسول اکسیژنت رو باز می کنی

عشق رو وقتی احساس می کنی که کلنگت رو در برف محکم می کنی

عشق رو وقتی احساس می کنی که برای ناهار از رودخانه ای آرام ماهی صید می کنی

عشق رو وقتی احساس می کنی که یومار میزنی

عشق رو وقتی احساس می کنی که فرود هشت می کنی

عشق رو وقتی احساس می کنی که خودت رو تنها در هوا و یک طناب می بینی

عشق رو وقتی احساس می کنی که به قطب نما نگاه می کنی

عشق رو وقتی احساس می کنی که نور خورشید رو که از اون بالاها به درون آب آمده می بینی

عشق رو وقتی احساس می کنی که فقط بوی جنگل و درخت و چوب را می شنوی

عشق رو وقتی احساس می کنی که عرق پیشانی ات رو با پشت دست پاک می کنی...

=========================================

                                         

عاشقی یعنی اینکه برای استراحت به دوستانت آب تعارف می کنی

عاشقی یعنی اینکه به چیزهایی که اطرافت است فقط نگاه می کنی

عاشقی یعنی اینکه با دقت پلاکی که خودت درست کردی به دیوار می کوبی

عاشقی یعنی اینکه وقتی به قله رسیدی همدیگر رو در آغوش میگیرید و دستایتان رو بلند می کنید

عاشقی یعنی اینکه پس از چند روز گم بودن در طبیعت با دیدن بچه های شاداب و در حال بازی دست تکان می دی و برایشان لبخند میزنی

عاشقی یعنی اینکه با دیدن قیافه خاک گرفته همراهان شروع به خنده می کنی و آنها هم به تو می خندند

عاشقی یعنی اینکه جلیقه غواصی ات رو پر از هوا می کنی تا به روی آب برگردی...

==============================================

تو همیشه عاشقی چون از عشقت سیر نمیشی

تو همیشه عاشقی چون بعد از اینهمه سختی باز به فکر یه روز دیگه برای شروع هستی

تو همیشه عاشقی چون زخم روی دستت تو رو به یاد سختی ها می اندازه

تو همیشه عاشقی چون وقتی خونه رسیدی تمامی ابزارها رو برای یه روز دیگه تمیز و مرتب می کنی

تو همیشه عاشقی چون در دل یه دریای آبی بودی

تو همیشه عاشقی چون در دل یه جنگل سبز بودی

تو همیشه عاشقی چون غرق در تاریکی یه غار بودی

تو همیشه عاشقی چون به قله ای که می خواستی رسیدی...

و تو رو عاشق میگن چون یه کار دیگه ای رو که شروع کردی تمام کردی...

کوه نوردی...

غارنوردی...

جنگل نوردی...

غواصی........

وبه همین دلیل است که:

 من دوست دارم که عاشق باشم وعاشقانه بمیرم

 از وبلاگ زیبای (( ماجرایوجان))