يادداشتهاى يك كوهنورد

دماوند - شمال شرقی

اینکه در برنامه صعود به بام ایران همراه یک تیم از بچه های با احساس و خوش قلب ،پر شور و نشاط و خوبی باشی ،‌سعادتی می خواد که باید قدرش رو بدونی .

هفته گذشته با تلاش و پیگیری  محمد گائینی عزیز ودوست داشتنی ،‌ برنامه صعود به قله دماوند از جبهه شمال شرقی ( مسیر میانده ،‌ گردنه سر  ) برگزار شد. هرچند در روز صعود قله نتوانستم همراه بچه ها باشم اما خاطره شیرین این سفر برای همیشه در پیشم به یادگار باقی خواهد ماند.

دماوندهم مثل همیشه مانند مادری مهربانی ، آغوشش رو به مهربانی برامون باز کرده بودتا آرام و پناه بگیریم درکنارش وازدردها وزخمها ونامردیهایی که بر این سرزمین می رود با او درددل کنیم .که او هزاران سال است که بر پیشانی تاریخ این کشور به استواری ایستاده است و دلی غمگین از تاریخ پراز خیانتها و تلخی های  آن دارداما او سنگ صبورماست ،‌  آراممان می کند و برامون نوید روزهای خوب را می دهد.

بخوانید و ببینید گزارش تصویری دوستانم را ؛

ایران را بگردیم

کوهساران

 محمد گائینی گل و دوست داشتنی