يادداشتهاى يك كوهنورد

پیشنهاد یک موسیقی زیبا از Beyonce

تقدیم به انسانهای شریفی که دیدن رنج و مصیبت هم وطنانشان ‌ را نتوانستند تحمل کنند و با دلی پر از محبت وانسان دوستی و با جمع کردن همه آنچه در توان داشتند به یاری انسانهای درد مند زلزله زده رفتند.

آری من اینجا بودم ،‌زندگی کردم ،عشق ورزیدم  و می دانم چیزی از خود برجای گذاشته ام و هنگامی که دنیا را ترک می کنم ، هیچ حسرت واندوهی نخواهم داشت زیرا تمام تلاش خود را کرده بودم تا دلی را شاد کنم و این جهان را به مکانی بهتر برای زندگی تبدیل کنم.  


I was here

I wanna leave my footprints on the sands of time
Know there was something that, and something that I left behind
When I leave this world, I'll leave no regrets
Leave something to remember, so they won't forget

I was here...
I lived, I loved
I was here...
I did, I've done, everything that I wanted
And it was more than I thought it would be
I will leave my mark so everyone will know
I was here...

I want to say I lived each day, until I died
I know that I had something in, somebody's life
The hearts I have touched, will be the proof that I leave
That I made a difference, and this world will see

I was here...
I lived, I loved
I was here...
I did, I've done, everything that I wanted
And it was more than I thought it would be
I will leave my mark so everyone will know
I was here...

I was here...
I lived, I loved
I was here...
I did, I've done, everything that I wanted
And it was more than I thought it would be
I will leave my mark so everyone will know
I was here...

I just want them to know
That I gave my all, did my best
Brought someone to hapiness
Left this world a little better just because...

I was here...

I was here...
I lived, I loved
I was here...
I did, I've done, everything that I wanted
And it was more than I thought it would be
I will leave my mark so everyone will know
I was here...

Download link (mp3)

 

بخوانید کمک گروهی از بچه های طبیعت دوست به زلزله زدگان:

سفر به روستای زلزله زده اهر

و هر چند این خبر مربوط به چند هفته قبل می شود اما بخوانید ( از اینجا ) روایت هنرمندان مردمی وشریفی  را که با همه داشته هایشان به دیداری طولانی تر رفتند تا مراد دیگرانی که از زیر خروارها خاک جان به در برده اند را برآورده سازند و نشان دهند چیزی بیش از بازی در وجودشان نهفته است و قلب و دلشان برای هموطنانشان می تپد .