يادداشتهاى يك كوهنورد

روستای پیرجه و یک مسیر جدید برای صعود شاه پیل کوه

مسیر های صعود قله شاه پیل کوه 3390 متر، مسیرهای جنگلی وزیبایی هستند که آغاز آنها از روستاهای جداگانه ای  می باشند:

1-     روستای فیروز آباد در منطقه کجور مازندران که گزارش آن را قبلا در این جا نوشته ام.

2-     روستای آشیر واقع در بخش مرزن آباد مازندران

3-     روستای پیرجه ( Pey-Rajeh) واقع در بخش مرزن آباد مازندران

این بار ،‌ما مسیر روستای پیرجه را انتخاب کردیم. درجاده کرج – چالوس بعد از سیاه بیشه و هزار چم و نرسیده به مرزن آباد وارد جاده ای فرعی در سمت راست که با تابلوی مجلار(Mej-lar) مشخص شده است می شویم. مجلار روستایی است درکنار جاده که با رسیدن به یک دوراهی ،‌راه خاکی سمت راست را پیش می گیریم. راه سمت چپ ،‌جاده ایست آسفالته که به روستاهای پنجک و آشیر می روند.

به زودی خودرا درمیان جنگلی زیبا می یابیم. جاده پرپیچ وخم ما را بعد از حدود 6 کیلومتر به روستای پیرجه می رساند. قبل از پیرجه روستای تازه ساختی به نام هجرت وجود دارد که تعدادی ازاهالی پیرجه بعد از زلزله سال 83 ،‌ خانه های جدید خودشان را در آن محل ساخته اند.

 هوا  خنک ، ابری و کمی  مه آلودمی باشد . زمین ودرختان از باران دیشب خیس می باشندو همه چیز برای شروع دوباره یک باران زیبای پاییزی فراهم می باشد.  

قصدمان با توجه به زمان کمی که داریم  رسیدن به گوسفندسرای زیر یال پرشیب  قبل از شاه پیل کوه می باشد. بعد از گذشتن از یک شیب تند چمنی بالای روستا ، و پس از حدود یکساعت پیمایش جنگل برروی یال به  محلی به نام زمین می رسیم. از اینجا به بعد مسیری پاکوب دیگری دیده می شود که به روستای آشیر می رسد. از زمین تا محلی دیگری به نام گیجاسب را در مسیری مالرو پشت سر می گذاریم. ‌شاید اسبها در این محل درتشخیص راه صحیح گیج می شوند که چنین نامی را برای آن انتخاب کرده اند. مسیر صعود قله شاه پیل کوه از فیروز آباد در اینجا با دومسیر قبلی یکی می شوند. مختصات جغرافیایی محل های گفته شده ومسیرثبت شده توسط GPSدر فایل مسیر در این جا قابل دسترسی می باشند.

ازگیجاسب که کمی بالاتر می رویم از پوشش درختان جنگلی کاسته می شود. به گونه ای که در نزدیک گوسفند سرا ، تنها درخچه های زرشک دیده می شوند. درمحل گوسفند سرا آتشی گرم ودلپذیری درست می کنیم و لباسهای خیسمان را خشک می کنیم و بعد از استراحتی به سمت پایین برمی گردیم.

عکسهای این برنامه:

روستای پیرجه و چه لذتی داره نشستن روی بالکن های خانه های روستا و دیدن کوههای جنگلی روبرو

 

محلی به نام زمین

دست نقاش طبیعت ، تابلوهای زیبایی را در پیش چشمانمان خلق کرده است.

مه ،‌باران ،‌سکوت ،‌ خلسه و جنگل . هرکدام از اینها شرابهای نابی هستندکه می توانند تو را ساعتها مست و مدهوش خود کنند.

زرشک های باران خورده وترشی که می شه شربت بسیار خوب و خوشمزه ای از آن درست کرد.

گوسفند سرا

درحال تدارک آتش

 

نفرات برنامه: آقایان مومن کیایی ،‌برازنده ،‌ اکبری  و والی نژاد