يادداشتهاى يك كوهنورد

قدمگاه

 

 

 

عکسها از محمد

مکان: طالقان ، روستای جیزان