يادداشتهاى يك كوهنورد

پرواز

 

"Music," says Yanni, "is an incredibly direct language. It bypasses language and logic, and speaks directly to your soul."

شور زندگی ... آرامش ... لطافت ... زیبایی ...

...

......

.........

 

براستی  کجا یک موسیقی می تواند اینقدر با لحن صمیمیش با شنونده ارتباط برقرار کند؟

چقدر ذهن خلاق وروح لطیف و هنری لازم است تا چنین شاهکارهای هنری ای شکل بگیرد؟

موسیقی یانی  ترکیبی از صلح ، عشق ، احترام، دوستی و نشاط می باشد.

آهنگهایی که هیچگاه طراوت و زیبایی خود را از دست نمی دهند . وهر نسلی ازانسانها ،مستقل از هر نژاد وزبانی می توانند با آن ارتباط برقرار کنند و از شنیدن آن لذت ببرند.

For all seasons, play Time, Santorini, Reflection Of  passion هر کدامشان می توانند خیلی راحت دقایقی تو را همراه خودشان به دنیای زیبای خودشان ببرند.

می خواهید پرواز را تجربه کنید؟

کوه ... قله ... آسمان آبی ... دستانی باز ... گوش سپردن به آهنگی از یانی و پرواز!