يادداشتهاى يك كوهنورد

you only live once

بعد از صعود  وچند ساعت کوهنوردی دشوار در یه هوای گرم ، چقدر می چسبه که کنار جوی آب چشمه بشینی و کفش وجوراباتو در بیاری و پاهات رو ناگهان توی آب سرد بکنی .

آخ که چه حالی میده !!! خستگی حسابی از بدنت بیرون می یاد . شاید به خاطر همین لذتها ست که کوهنوردی برام هنوز جذاب ودلنشینه .