لاتزع قلوبنا بعد اذ هدیتنا...

این دهان بستی دهانی بازشد
تا خورنده ی لقمه های راز شد
این دهان بربند تا بینی عیان
چشم بند آن جهان حلق ودهان
لب فرو بند از طعام وزشراب
سوی خوان آسمانی کن شتاب
برامیدراه بالا کن قیام
همچو شمعی پیش محراب ای غلام
طفل جان ازشیرشیطان بازکن
بعدازآنش با ملک انباز کن
گرزشیردیو تن را وابری
درفطام او بسی نعمت خوری
گرتو این انبان زنان خالی کنی
پر زگوهرهای اجلالی کنی
چندخوردی چرب وشیرین ازطعام
امتحان کن چندروزی درصیام
چندشبها خواب راگشتی اسیر
یک شبی بیدار شو دولت بگیر
از طعام الله و قوت خوش گوار
برچنان دریا چو کشتی شو سوار
باش در روزه شکیبا و مصر
دمبدم قوت خدارا منتظر
کان لب خشکت گواهی میدهد
کاو به آخربرسرمنبع رسد
خشکی لب هست پیغامی زآب
که به مات آرد یقین این اضطراب

/ 10 نظر / 19 بازدید
پروانه

نور را پيموديم، دشت طلا را در نوشتيم.افسانه را چيديم، و پلا سيده فكنديم.كنار شن زار، آفتابي سايه بار، ما را نواخت. درنگي كرديم .بر لب رود پهناور رمز، روياها را سر بريديم .ابري رسيد، و ما ديده فرو بستيم . ظلمت شكافت، زهره راد يديم، و به ستيغ برآمديم . آذرخشي فرود آمد. و ما را در نيايش فرو ديد .لرزان، گريستيم . خندان، گريستيم .رگباري فرو كوفت : از در همدلي بوديم .سياهي رفت، سر به آبي آسمان سوديم، در خور آسمان ها شديم .سايه را به دره رها كرديم . لبخند را به فراخناي تهي فشانديم . سكوت ما بهم پيوست، و ما ماشديم . تنهايي ما تا دشت طلا دامن كشيد . آفتاب از چهره ما ترسيد .دريافتيم، و خنده زديم . نهفتيم و سوختيم .هر چه بهم تر، تنها تر. از ستيغ جدا شديم :من به خاك آمدم، و بنده شدم .تو بالا رفتي و خدا شدي .

الهه

سلام محمد جان مثله هميشه عالی بود وقت کردی يه سر به وبلاگم بزن .

محمد

سلام. چند سالی هست که اين شعر رو تو ماه رمضان ميشنوم ولی تا حالا بهش دقت نکرده بودم و بيشتر آوازش جلب توجه ميکرد. خيلی ممنون که اينجا نوشتينش. التماس دعا.

mojtaba

سلام . محمد جان خيلی وقته دوست داشتم بهت سر بزنم اما نميشد. بهر حال الان خوشحالم . زيباست و موفق باشی.انان که خاک را به نظر کيميا کنند . ايا شود که گوشه چشمی به ما کنند .بيا پيشم .التماس دعا

پروانه

داداشی از لطف و محبتت ممنون!

mozhdeh

شعری که با صدای استاد يکی شده...کهنه نميشه...التماس دعا...

erfan

سلام دوست خوب من وبلگ خيلی خوب و زيبايی داری لينک شما را در وبلاگ کهبد ديدم .به شما لينک ميدم .به ما هم سر بزنيد قربان .زنده و پيروز باشيد.

erfan

دوست عزيز به شما لينک دادم.